STK

CEO/WPO/YPO

YPO is the global platform for chief executives to engage, learn and grow. YPO members harness the knowledge, influence and trust of the world’s most influential and innovative business leaders to inspire business, personal, family and community impact.DEIK

1986 yılında kurulan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu - DEİK, Türk özel sektörünün dış ticaret, uluslararası yatırımlar, hizmetler, müteahhitlik ve lojistik başta olmak üzere, dış ekonomik ilişkilerini yürütme; yurt içi ve yurt dışında yatırım imkânlarını araştırma; Türkiye'nin ihracatını artırmaya katkı sağlama ve benzeri iş geliştirme çalışmalarını koordine etmekle görevlendirilmiş kurumudur.


INSTITU DU BOSPHORE

The Institut du Bosphore represents a free and objective think-tank supporting an ongoing dialogue and discussions. The mission of The Institut du Bosphore is to bolster links between France and Turkey.

The Institut du Bosphore aims to foster a better understanding of Turkey in France, to facilitate common reflection of French and Turkish people on Europe and current global issues and to contribute and shape public policies both in France and Turkey. It debates topics such as global politics, economy, social and cultural issues with a view to highlighting Turkey’s involvement in global society and in particular its close ties with the European Union and France. 

The Institut du Bosphore is an independent organization bringing together high-level Turkish and French personalities from various backgrounds including politicians, businessmen, economistes, experts and intellectuals.


ROTARY

1905 yılında kurulan ve dünya üzerindeki hizmet kulüplerinin ilki olan Rotary, yeryüzünde barış ve iyi niyetin kurulmasına yardımcı olmak, bütün mesleklerde yüksek ahlak standartlarını teşvik etmek için dünya çapında örgütlenmiş bir hizmet kuruluşudur. 

ROTARY WEBSİTESİTUSİAD

1971 yılında kurulan TÜSİAD, Türkiye’nin önde gelen girişimcilerinin ve iş dünyası yöneticilerinin oluşturduğu gönüllü bir iş dünyası kuruluşudur.

TÜSİAD, üyelerinin temsil ettiği kuruluşlar itibariyle, Türkiye ekonomisinde üretim, katma değer, kayıtlı istihdam ve dış ticaret gibi alanlarda önemli temsil yeteneğine sahiptir.

Çalışmaları ile rekabetçi piyasa ekonomisi, sürdürülebilir kalkınma ve katılımcı demokrasi anlayışının benimsediği bir toplumsal düzenin oluşmasına katkı sağlamayı amaçlar.

Genel Merkezi İstanbul’da bulunan TÜSİAD’ın, Ankara, Brüksel, Washington, Berlin, Londra, Paris ve Pekin’de temsilcilikleri bulunmaktadır. 

TUSIAD WEBSİTESİ


YASED

Uluslararası Yatırımcılar Derneği YASED, Türkiye’de sürdürülebilir ve öngörülebilir bir yatırım ikliminin oluşturularak, katma değer yaratacak uluslararası yatırımların çekilmesi ve küresel rekabet gücünün artırılması hedefiyle kurulduğu günden bu yana proaktif olarak sorumluluk almaktadır. 

YASED WEBSİTESİ


1